Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 9
За місяць : 661
Кількість
статей : 566
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я

Науковий проект

«Українська бібліотечна енциклопедія»

 

Національна парламентська бібліотека України (НПБУ) працює над реалізацією наукового проекту під назвою «Українська бібліотечна енциклопедія» (УБЕ). Це перша спроба в історії вітчизняної бібліотечної галузі заявити про себе у формі систематизованого зводу концептуально організованих і апробованих відомостей.

 

Спонукальними мотивами стали такі чинники:

  • суспільна значущість бібліотечно-інформаційної сфери України як важливого компоненту культурного і наукового потенціалу держави та першочергової умови для успішної інтеграції України у світовий інформаційний простір, а відтак – нагальна потреба у галузевому науково-довідковому виданні,  в якому у концентрованій формі відображено всі основні здобутки і напрацювання української бібліотечної і бібліографічної науки і практики;

  • історичний, виробничий, інтелектуальний, матеріально-технічний, інформаційний, науковий, кадровий потенціал, сформований бібліотечно-інформаційною сферою держави, що дає можливість об’єктивно відтворити у спеціалізованій енциклопедії  в узагальненому і упорядкованому вигляді (за алфавітним принципом) основні відомості про цю сферу.

 

Стратегічна мета цього проекту – створити «Українську бібліотечну енциклопедію» як зручний для використання, інформативний, максимально актуалізований науково-довідковий ресурс, адресований не лише бібліотечним фахівцям, а й  широкому загалу користувачів бібліотек

Організаційними, координаційними і практичними питаннями підготовки «Української бібліотечної енциклопедії» займається сектор енциклопедичних досліджень у складі науково-дослідного відділу НПБУ.

Загальні засади підготовки «Української бібліотечної енциклопедії» знайшли відображення у Концепції УБЕ, затвердженій наказом ДЗ «Національна парламентська бібліотека України» від 23.01.2012 № 4/1.

У НПБУ створено Робочу групу з підготовки Української бібліотечної енциклопедії з досвідчених і кваліфікованих спеціалістів, на яких покладається завдання написання основного масиву стислих статей, переважно термінологічного характеру.

Для авторів УБЕ розроблено і видано «Методичні рекомендації для авторів «Української бібліотечної енциклопедії», в яких викладено основні вимоги до написання статей. Зокрема, серед цих вимог є такі, як стислість викладу, концентрація фактичного матеріалу, його достовірність, науковий стиль, тобто те, що вирізняє статті для енциклопедій поміж інших інформаційних матеріалів.

З урахуванням розвитку нових інформаційних технологій та з метою забезпечення максимальної доступності користувачів до ресурсів УБЕ енциклопедія буде доступною в електронній версії на сайті НПБУ в режимі он-лайн. Тим самим уможливлено внесення оперативних змін до статей, включення нових статей, оновлення контенту УБЕ, застосування внутрішніх та гіперпосилань у тексті, що дозволяє миттєво переходити від однієї статті чи дефініції до інших. Перевагою електронної версії енциклопедії перед паперовою є й застосування зручного й багатоаспектного інтерфейсу, більш якісних ілюстрацій, інших можливостей. При цьому усувається й такий недолік, як штучна обмеженість інформаційного потенціалу, що є характерною для енциклопедій в традиційній паперовій версії, виключаються прийняті в енциклопедіях скорочення багатьох слів.

Укладачі УБЕ дотримуються принципу максимально можливого сприяння авторам у вирішенні питань, що постають при написанні статей. Жодне  питання не залишиться без оперативної відповіді, консультації, поради, роз’яснення. Тільки спільними зусиллями можливе створення бібліотечної енциклопедії, покликаної засвідчити здобутки української бібліотечної сфери і стати надійним помічником та інформатором бібліотекарів і всіх, хто цікавиться бібліотечною справою.

З усіма питаннями та пропозиціями просимо звертатися за адресами (e-mail): ube@nplu.org

ndv2008@ukr.net (Любаренко Людмила Миколаївна,  зав. науково-дослідного відділу);  

(Зворський Сергій Леонідович, зав. сектору енциклопедичних досліджень).