Пошук статті
Кількість користувачів
Сьогодні : 24
За місяць : 695
Кількість
статей : 549
А
Б
В
Г
Д
Е
Є
Ж
З
И
І
Й
Ї
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ю
Я
Бібліографічне посилання

Бібліографічне посилання, посилання на використане джерело бібліографічний опис документа, який цитують, згадують або розглядають, необхідний для його ідентифікації та інформаційного пошуку. За місцем розташування розрізняють внутрішньотекстові (розміщені в тексті документа), підрядкові (в кінці сторінки), затекстові (в кінці тексту) бібліографічні посилання. Внутрішньотекстові бібліографічні посилання розташовують біля цитати або згадки про документ і беруть у дужки. Підрядкові посилання відмежовують від основного тексту горизонтальною рискою. Затекстові і підрядкові посилання пов'язують з текстом за допомогою знаків виноски (арабські цифри, зірочки тощо)

 

 

Джерела

 

Інформація та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять : ДСТУ 7448:2013. – Введ. 2014–07–01. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – III, 41 с. – (Національний стандарт України) – Зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.26–80;

Женченко М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. – К. : Жнець, 2011. – С. 167.

Кононенко Валентина Олексіївна
Статтю створено : 26.06.2014
Останній раз редаговано : 08.02.2017